Права за ползване

Съдържанието на този сайт е под защитата на действащото законодателство за авторските права. Всички материали са предназначени само за Ваша лична информация. Използването им извън този смисъл, особено за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието на Моушън ООД е забранено и ще бъде предследвано с цялата строгост на закона.

Настоящият интернет сайт е достъпен за Вас напълно безплатно. Екипът на проекта полага максимални усилия да поддържа интернет сайта на високо качествено ниво, но не е отговорен за резултатите от грешките и дефектите, които могат да съществуват, както и за евентуалните загуби или пропуснати ползи в резултат на тези несъответствия. Вие не трябва да приемате предварително, че настоящият интернет сайт е "чист" от грешки, нито пък че ще бъде винаги подходящ и отговарящ на конкретната Ви цел в момента на използването му.

Настоящият сайт предлага препратки към други интернет страници и документи, разположени из цялата Световна мрежа. Въпреки че включването на нови хипервръзки се контролира за основателност, Моушън ООД не може да упражнява никакъв контрол върху самите интернет страници и външна информация. Поради това интернет сайта не гарантира по никакъв начин, че тези интернет страници и информация са точни, актуални, съдържателни, изчерпателни и качествени, нито пък че средството за търсене на интернет сайта ще намери нужната Ви или предварително обявена информация на тези страници.

Въпреки че Моушън ООД проверява достоверността на получената информация преди да бъде публикувана в публичната част на интернет приложението, Моушън ООД не носи отговорност за достоверността й, както и за последващи евентуални негативни резултати за трети лица от нейното публикуване.

При използване на информация от Моушън ООД е задължително позоваването на Моушън ООД. Включването на връзки към материали от настоящият сайт във Ваша интернет страница е допустимо без изричното съгласие на Моушън ООД.

За контакти, разрешения и допълнителна информация, моля, пишете на адрес: